Cách đặt keyword một cách hiệu quả trong SEO

Để trang web có thứ hạng cao trên Google thì keyword cần xuất hiện trong nội dung bài viết. Nhưng nếu vị trí đặt từ khóa không hợp lý thì thứ hạng sẽ không cao. Vị trí đặt keyword có thể ở phần URL, tựa đề, anchor text… Sau đây, sẽ giới thiệu là cách sắp xếp thứ tự hiệu quả của từng vị trí đặt từ khóa:

 

1. Keyword đặt trong tag</strong></p><p> </p><div style="color: #333333; line-height: 20px; text-align: justify"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="2">Đây là một trong những vị trí quan trọng nhất mà marketer cần để keyword bởi vì những gì được viết trong <title> tag sẽ được thể hiện trong trang kết quả tìm kiếm như là tên trang web của bạn. Thẻ tựa đề phải ngắn (tối đa là 6 đến 7 từ) và keyword phải nằm gần phần đầu title.</font></div><div style="color: #333333; line-height: 20px; text-align: justify"> </div><div style="color: #333333; line-height: 20px; text-align: justify"><strong style="text-indent: -18pt"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="2">2. Keyword trong URL</font></strong></div><div style="color: #333333; line-height: 20px; margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt"><strong><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br /></font></strong></div><div style="color: #333333; line-height: 20px; text-align: justify"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="2">URL là địa chỉ trang web, nếu URL chứa từ khóa thì giá trị trang web sẽ tăng lên. Tuy nhiên, keyword phải có trong bài viết, vì nếu không có thì sẽ không có tác dụng gì cả.</font></div><div style="color: #333333; line-height: 20px; text-align: justify"> </div><div style="color: #333333; line-height: 20px; text-align: justify"><strong style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small; text-indent: -18pt">3.<span style="font-weight: normal"> </span></strong><strong style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small; text-indent: -18pt">Mật độ keyword trong bài viết</strong></div><div style="color: #333333; line-height: 20px; margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt"><strong><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br /></font></strong></div><div style="color: #333333; line-height: 20px; text-align: justify"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="2">Đây là một yếu tố rất quan trọng khác mà bạn cần quan tâm. Bài viết tốt nhất nên có khoảng 3-7% keyword chính và 1-2% keyword phụ. Mật độ keyword hơn 10% là rất đáng ngờ và trông có vẻ như là bạn đang cố nhồi nhét keyword chứ không phải một đoạn văn bản viết tự nhiên.</font></div><div style="color: #333333; line-height: 20px; text-align: justify"> </div><div style="color: #333333; line-height: 20px; text-align: justify"><strong style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small; text-indent: -18pt">4.</strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small; text-indent: -18pt"> </span><strong style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small; text-indent: -18pt">Keyword trong anchor text</strong></div><div style="color: #333333; line-height: 20px; margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt"><strong><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br /></font></strong></div><div style="color: #333333; line-height: 20px; text-align: justify"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="2">Đây cũng là một yếu tố rất quan trọng, đặc biệt đối với anchor text trong các inbound link (các link dẫn về website của mình từ website khác), bởi vì nếu bạn có keyword trong anchor text trong một đường link từ website khác thì các công cụ tìm kiếm sẽ đánh giá website đó đã đánh giá cao website của bạn nói chung và keyword (trong anchor text trên) nói riêng.</font></div><div style="color: #333333; line-height: 20px; text-align: justify"> </div><div style="color: #333333; line-height: 20px; text-align: justify"><strong style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small; text-indent: -18pt">5.<span style="font-weight: normal"> </span></strong><strong style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small; text-indent: -18pt">Keyword trong heading (tag <H1>, <H2> …)</strong></div><div style="color: #333333; line-height: 20px; margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt"><strong><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br /></font></strong></div><div style="color: #333333; line-height: 20px; text-align: justify"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="2">Một nơi nữa mà tăng hiệu quả của keyword rất nhiều, giúp cho các công cụ tìm kiếm biết được trang này nói về điều gì.</font></div><div style="color: #333333; line-height: 20px; text-align: justify"> </div><div style="color: #333333; line-height: 20px; text-align: justify"><strong style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small; text-indent: -18pt">6.<span style="font-weight: normal"> </span></strong><strong style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small; text-indent: -18pt">Keyword trong phần đầu của bài viết/văn bản</strong></div><div style="color: #333333; line-height: 20px; margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br /></font></div><div style="color: #333333; line-height: 20px; text-align: justify"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="2">Điều này cũng mang lại hiệu quả, tuy nhiên không cao như anchor text, nhãn tựa đề hay heading. Chú ý rằng phần đầu của văn bản không nhất thiết có nghĩa là đoạn đầu tiên, nếu bạn sử dụng bảng, dòng đầu tiên của văn bản có thể nằm ở phần nửa sau của bảng.</font></div><div style="color: #333333; line-height: 20px; text-align: justify"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br /></font></div><div style="color: #333333; line-height: 20px; margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="2"><strong>7.<span style="font-weight: normal">      </span></strong><strong>Keyword trong <alt> tag</strong></font></div><div style="color: #333333; line-height: 20px; margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt"><strong><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br /></font></strong></div><div style="color: #333333; line-height: 20px; text-align: justify"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="2">Các con nhện của công cụ tìm kiếm không đọc được hình ảnh nhưng đọc được phần mô tả bằng chữ nằm trong <alt> tag, vì vậy nếu bạn có hình ảnh trong trang của mình, hãy điền một vài keyword vào trong <alt> tag.</font></div><div style="color: #333333; line-height: 20px; text-align: justify"> </div><div style="color: #333333; line-height: 20px; text-align: justify"><strong style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small; text-indent: -18pt">8.<span style="font-weight: normal"> </span></strong><strong style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small; text-indent: -18pt">Keyword trong thẻ meta (meta tag)</strong></div><div style="color: #333333; line-height: 20px; margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt"><strong><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br /></font></strong></div><div style="color: #333333; line-height: 20px; text-align: justify"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="2">Phần này ngày càng ít có giá trị, đặc biệt đối với Google. Tuy nhiên, Yahoo! và Bing vẫn còn dựa trên phần này, nên nếu bạn tối ưu hóa cho hai công cụ tìm kiếm như Yahoo! và Bing, hãy điền các thẻ này một cách chính xác, dù sao sự dụng thẻ này cũng không mất nhiều thời gian nên bạn cũng nên làm.</font></div><div style="color: #333333; line-height: 20px; text-align: justify"> </div><div style="color: #333333; line-height: 20px; text-align: justify"><strong style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small; text-indent: 18pt">9.<span style="font-weight: normal"> </span></strong><strong style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small; text-indent: 18pt">Khoảng cách keyword</strong></div><div style="color: #333333; line-height: 20px; text-align: justify"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small; text-indent: 18pt">Là khoảng cách giữa các keyword trong đoạn văn bản. Lý tưởng nhất là keyword này liền kề keyword kia, mà không có từ nào ở giữa chúng.</span></div><div style="color: #333333; line-height: 20px; text-align: justify"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="2"> Sau khi đã chọn được keyword thích hợp thì việc đặt keyword ở vị trí phù hợp cũng quan trọng không kém, kết hợp hai yếu tố đó sẽ giúp cho marketer mang lại thứ hạng cao cho chiến dịch <a style="text-decoration: initial; color: #6699cc" href="http://aiim.edu.vn/khoa-hoc/khoa-hoc-seo-thuc-hanh/"><span class="InternetLink"><span style="color: #00000a">SEO</span></span></a> của website của mình.</font></div> </div> <div class="clearfix divider_line"></div> <div class="sharepost"> <h2>Chia sẻ với bạn bè:</h2> <ul class="share_icons"> <li><a onclick="window.open('https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u='+encodeURIComponent(location.href),'facebook-share-dialog','width=626,height=436');return false;" href="#"><img alt="" src="themes/view/images/facebook.png"></a></li> <li><a onclick="window.open('http://twitter.com/intent/tweet?source='+encodeURIComponent(location.href),'facebook-share-dialog','width=626,height=436');return false;" href="#"><img alt="" src="themes/view/images/twitter.png"></a></li> <li><a onclick="window.open('https://plus.google.com/share?url='+encodeURIComponent(location.href),'facebook-share-dialog','width=626,height=436');return false;" href="#"><img alt="" src="themes/view/images/google-plus.png"></a></li> <li><a href="#"><img alt="" src="themes/view/images/vimeo.png"></a></li> <li><a href="#"><img alt="" src="themes/view/images/flickr.png"></a></li> <li><a href="#"><img alt="" src="themes/view/images/yahoo.png"></a></li> <li><a href="#"><img alt="" src="themes/view/images/linkedin.png"></a></li> <li><a href="#"><img alt="" src="themes/view/images/youtube.png"></a></li> <li><a href="#"><img alt="" src="themes/view/images/rss.png"></a></li> </ul> </div> </div> <script language="javascript" type="text/javascript"> /*<![CDATA[*/ $(function(){ $("#btnSendMessager").click(function(){ $('#sendForm').submit(function() { //get user input and create random number var input = ''; var hdnFlag = document.getElementById("hdnFlag"); hdnFlag.value=1; if(input==''){ alert("Bạn phải đăng nhập mới được gửi tin nhắn"); return false; }else{ return true; } }); }); $("#btnFeedback").click(function(){alert("ok"); $('#sendForm').submit(function() { //get user input and create random number var input = ''; var hdnFlag = document.getElementById("hdnFlag"); hdnFlag.value=2; alert(hdnFlag.value); var inputContentFeedback = document.getElementById("txtContentFeedback"); if(input==""){ alert("Bạn phải đăng nhập mới được tham gia bình luận"); return false; }else{ if(txtContentFeedback.value==''){ alert("Bạn phải nhập nội dung"); return false; }else{ return true; } } }); }); $("#btnSend").click(function(){ $('#sendForm').submit(function() { //get user input and create random number var input = ''; var hdnFlag = document.getElementById("hdnFlag"); hdnFlag.value=0; var inputContent = document.getElementById("txtContent"); if(input==""){ alert("Bạn phải đăng nhập mới được tham gia bình luận"); return false; }else{ if(inputContent.value==''){ alert("Bạn phải nhập nội dung"); return false; }else{ return true; } } }); }); }); /*]]>*/ </script> <!-- Muc phan hoi --> <form id="sendForm" action="" method="Post"> <div class="leftContentDetail" style=""> <div class="total_fb"> <span id="total_fb_all" class="btn_write_fb"><img width="21" height="19" align="absmiddle" style="margin-right: 5px;" src="./themes/view/images/icon_comment.gif">Gửi phản hồi</span> </div> <div id="feedbackBox"> <div class="midbg"> <div class="borderBottomTabFeedback"> <div id="dacnk" class="TabbedPanels"> <div class="TabbedPanelsContentGroup"> <div class="TabbedPanelsContent"> <div style="padding-top:5px; text-align:left;width:100%;padding-left: 15px;" class="feedbackSubject" id="subject"> <ul> <li><input type="text" value="Họ tên (hiển thị trên trang)" onblur="javascript:if(this.value==''){this.value='Họ tên (hiển thị trên trang)';};" onfocus="javascript:if(this.value=='Họ tên (hiển thị trên trang)'){this.value='';};" size="60" maxlength="150" id="txtHoTen" name="txtHoTen" /></li> <li><input type="text" value="Email (không hiển thị trên trang)" onblur="javascript:if(this.value==''){this.value='Email (không hiển thị trên trang)';};" onfocus="javascript:if(this.value=='Email (không hiển thị trên trang)'){this.value='';};" size="60" maxlength="150" id="txtEmailFeedback" name="txtEmailFeedback" /></li> </ul> </div> <div style="float:left;width:100%;"> <br />     Ý kiến của bạn: <textarea style="overflow:hidden;padding-left: 5px;" class="textAreReplyFeedback" rows="3" id="txtContent" name="txtContent"></textarea> <br/> </div> <div class="nhanxet" style="margin-left:275px;width:95px; float:left;padding-top:6px;"> <input type="text" name="txtBankSercurity" size="14" value="" style="height: 12px;"/> </div> <div style="width:80px; float:left;;padding-top:6px;"> <img class="captcha" src="view/captchacreate.php" alt="captcha" /> </div> <div style="width:138px; float:left;"> <label id="info" text="" style="color:red;"></label> <input type="submit" class="guiphanhoi" name="btnSend" id="btnSend" value="Gửi phản hồi" /> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div style="clear: both;"></div> </div> <script language="javascript"> function toggle(id,hdnId) { var state = document.getElementById(id).style.display; if (state == '') { document.getElementById(id).style.display = 'none'; } else { var n=0; for(i=0;i<n;i++){ document.getElementById("answer"+i).style.display = 'none'; } document.getElementById(id).style.display = ''; //document.getElementById("hdnId").value = hdnId; //var oldHTML = document.getElementById('formFeedback').innerHTML; //var newHTML = oldHTML; var newHTML = '<div class="TabbedPanelsContent" id="formFeedback" style="float:left;">' + '<div style="float:left;width:100%;">' + '<div style="width:200px;padding-left:15px;">Họ tên: <input type="text" value="" size="60" maxlength="150" id="txtname" name="txtname" /></div>' + ' <textarea style="overflow:hidden" class="textAreReplyFeedback" rows="3" id="txtContentFeedback" name="txtContentFeedback"></textarea>' + '</div><br/>' + '<div style="margin-left:222px;width:95px; float:left;padding-top:6px;">' + ' <input type="text" id="txtBankSercurityFeedback" name="txtBankSercurityFeedback" size="14" value="" style="height: 12px;" />' + '</div>' + '<div style="width:80px; float:left;;padding-top:6px;">' + ' <img class="captcha" src="view/captchacreate.php" alt="captcha">' + '</div>' + '<div style="width:138px; float:left;">' + ' <label id="info" text="" style="color:red;"/>' + ' <input type="hidden" name="hdnId" id="hdnId" value="'+ hdnId +'"/>' + ' <input type="submit" class="guiphanhoi" name="btnFeedback" id="btnFeedback" value="Gửi phản hồi"/>' + '</div>' + '</div>'; document.getElementById("sub"+id).innerHTML = newHTML; } } </script> <div id="comment_list"> <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td valign="top" height="10" align="center" colspan="2"></td> </tr> <tr id="space_6642944"> <td height="1" colspan="2"> <div style="margin: 7px 0pt 2px; height: 1px; background-color: rgb(234, 234, 234);"><span></span></div> </td> </tr> </table> </div> </form> </div> <div id="right" > <!--NOI DUNG --> <!--///////////////////KET THUC--> <div class="l-content"> <h3>Tags</h3> <div style="overflow: hidden;text-align: justify;"> <a rel="bookmark" class="tag" href="Cong-ty-thiet-ke-website-uy-tin-tai-Da-Nang.html" title="Công ty thiết kế website uy tín tại Đà Nẵng">Công ty thiết kế website uy tín tại Đà Nẵng</a> <a rel="bookmark" class="tag" href="Thiet-ke-web-ban-hang.html" title="Thiết kế web bán hàng">Thiết kế web bán hàng</a> <a rel="bookmark" class="tag" href="Cong-ty-thiet-ke-web-Da-Nang.html" title="Công ty thiết kế web Đà Nẵng">Công ty thiết kế web Đà Nẵng</a> <a rel="bookmark" class="tag" href="Thiet-ke-web-SEO-google.html" title="Thiết kế web SEO google">Thiết kế web SEO google</a> <a rel="bookmark" class="tag" href="Thiet-ke-web-gia-re-da-nang.html" title="Thiết kế web giá rẻ đà nẵng">Thiết kế web giá rẻ đà nẵng</a> <a rel="bookmark" class="tag" href="Thiet-ke-web-Du-Lich.html" title="Thiết kế web Du Lịch">Thiết kế web Du Lịch</a> <a rel="bookmark" class="tag" href="Thiet-ke-website-giao-duc-Truong-hoc-Trung-tam-dao-tao.html" title="Thiết kế website giáo dục, Trường học, Trung tâm đào tạo">Thiết kế website giáo dục, Trường học, Trung tâm đào tạo</a> <a rel="bookmark" class="tag" href="Thiet-ke-Web-khach-san.html" title="Thiết kế Web khách sạn">Thiết kế Web khách sạn</a> <a rel="bookmark" class="tag" href="Thiet-ke-website-gia-re-hay-chuyen-nghiep.html" title=" Thiết kế website giá rẻ hay chuyên nghiệp?"> Thiết kế website giá rẻ hay chuyên nghiệp?</a> <a rel="bookmark" class="tag" href="Thiet-ke-Website-Khach-san.html" title="Thiết kế Website Khách sạn">Thiết kế Website Khách sạn</a> <a rel="bookmark" class="tag" href="Danh-sach-cong-thanh-toan-truc-tuyen-online-ma-website-nen-tich-hop.html" title="Danh sách cổng thanh toán trực tuyến online mà website nên tích hợp">Danh sách cổng thanh toán trực tuyến online mà website nên tích hợp</a> <a rel="bookmark" class="tag" href="Thiet-ke-website-Responsive.html" title="Thiết kế website Responsive">Thiết kế website Responsive</a> <a rel="bookmark" class="tag" href="Thiet-ke-website-cho-di-dong.html" title="Thiết kế website cho di động">Thiết kế website cho di động</a> <a rel="bookmark" class="tag" href="Xu-huong-thiet-ke-web-phang-Flat-design.html" title="Xu hướng thiết kế web phẳng (Flat design)">Xu hướng thiết kế web phẳng (Flat design)</a> <a rel="bookmark" class="tag" href="Ten-mien-va-hosting-Da-Nang.html" title="Tên miền và hosting Đà Nẵng">Tên miền và hosting Đà Nẵng</a> <a rel="bookmark" class="tag" href="Dich-vu-SEO-top-Google-Da-Nang.html" title="Dịch vụ SEO top Google Đà Nẵng">Dịch vụ SEO top Google Đà Nẵng</a> <a rel="bookmark" class="tag" href="Thiet-ke-web-Dich-vu-thiet-ke-web-chuyen-nghiep.html" title="Thiết kế web, Dịch vụ thiết kế web chuyên nghiệp ">Thiết kế web, Dịch vụ thiết kế web chuyên nghiệp </a> <a rel="bookmark" class="tag" href="Bang-bao-gia-dich-vu-SEO.html" title="Bảng báo giá dịch vụ SEO">Bảng báo giá dịch vụ SEO</a> <a rel="bookmark" class="tag" href="Thiet-ke-web-Da-Nang.html" title="Thiết kế web Đà Nẵng">Thiết kế web Đà Nẵng</a> <a rel="bookmark" class="tag" href="Thiet-ke-website-ban-hang.html" title="Thiết kế website bán hàng">Thiết kế website bán hàng</a> </div> </div> <script> (function() { var cx = '007483154537442428531:4cnxlrouncg'; var gcse = document.createElement('script'); gcse.type = 'text/javascript'; gcse.async = true; gcse.src = (document.location.protocol == 'https:' ? 'https:' : 'http:') + '//www.google.com/cse/cse.js?cx=' + cx; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(gcse, s); })(); </script> <gcse:search></gcse:search> <link href="http://www.web360.com.vn/themes/view/css/search.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> </div> </div> <!--///////////////////KET THUC--> </div> <div class="clearfix"></div> <div class="mar_top4"></div> <div class="container"> <h3 style="color: #0DA0F4;"><i>Khách hàng</i> thân thiết</h3> <div class="clients"> <ul id="mycarouselthree" class="jcarousel-skin-tango"> <li><a href="#" title="Thiết kế web LightHouse" target="_blank"> <img src="./upload/hinhanh/Thiet-ke-web-LightHouse-logo.jpg" alt="Thiết kế web LightHouse" style="height:60px;" /></a></li> <li><a href="#" title="Thiết kế web bamboogreen riverside" target="_blank"> <img src="./upload/hinhanh/Thiet-ke-web-bamboogreen-riverside-logo.png" alt="Thiết kế web bamboogreen riverside" style="height:60px;" /></a></li> <li><a href="#" title="Thiết kế web vé máy bay" target="_blank"> <img src="./upload/hinhanh/Thiet-ke-web-ve-may-bay-logo.png" alt="Thiết kế web vé máy bay" style="height:60px;" /></a></li> <li><a href="#" title="Thiết kế web khách sạn orchid" target="_blank"> <img src="./upload/hinhanh/Cong-Ty-TNHH-Nhat-Minh-Minh-Cong-Ty-TNHH-Nhat-Minh-Minh-logo_orchid_hotel_da_nang.jpg" alt="Thiết kế web khách sạn orchid" style="height:60px;" /></a></li> <li><a href="#" title="Công Ty TNHH Du Lịch Lữ Hành Và Kinh Doanh Bất Động Sản" target="_blank"> <img src="./upload/hinhanh/Cong-Ty-TNHH-Du-Lich-Lu-Hanh-Va-Kinh-Doanh-Bat-Dong-San-logo_saonhietdoi.jpeg" alt="Công Ty TNHH Du Lịch Lữ Hành Và Kinh Doanh Bất Động Sản" style="height:60px;" /></a></li> <li><a href="#" title="Nhà hàng Venus" target="_blank"> <img src="./upload/hinhanh/Nha-hang-Venus-venus-logo.jpg" alt="Nhà hàng Venus" style="height:60px;" /></a></li> <li><a href="#" title="Công Ty TNHH Điện Tử Hoàn Kiếm" target="_blank"> <img src="./upload/hinhanh/Cong-Ty-TNHH-Dien-Tu-Hoan-Kiem-logo-sonycenter.jpg" alt="Công Ty TNHH Điện Tử Hoàn Kiếm" style="height:60px;" /></a></li> <li><a href="#" title="Công ty TNHH Nam Hồng" target="_blank"> <img src="./upload/hinhanh/Cong-ty-TNHH-Nam-Hong-namhongcon.jpg" alt="Công ty TNHH Nam Hồng" style="height:60px;" /></a></li> <li><a href="#" title="Công ty Bất động sản Minh Quang" target="_blank"> <img src="./upload/hinhanh/Cong-ty-Bat-dong-san-Minh-Quang-Cty Minh QUang.jpg" alt="Công ty Bất động sản Minh Quang" style="height:60px;" /></a></li> <li><a href="#" title="City Home Co., Ltd" target="_blank"> <img src="./upload/hinhanh/City-Home-Co.-Ltd-cityhome-logo.jpg" alt="City Home Co., Ltd" style="height:60px;" /></a></li> </ul> </div></div><!-- end clients --> <div class="clearfix mar_top4"></div> <!-- ch�n footer bottom --> <div class="clearfix multy_hlines"></div> <div class="container"> <div class="people_says"> <div class="container"> <h2 style="color: #0DA0F4;">Ý kiến khách hàng</h2> <ul id="mycarouselfour" class="jcarousel-skin-tango"> <li> <img src="themes/view/images/quotes1.png" alt="Thiết kế web Đà Nẵng" class="image_left11" /> <p>Tôi rất hài lòng với trang web mà các bạn đã thực hiện, cả về chất lượng lẫn chi phí triển khai. Trang web thật tuyệt vời với tôi, đặc biệt là hỗ trợ nhiệt tình, giải quyết nhanh và giải thích rất rõ ràng các vấn đề của tôi đặt ra. Thật vui khi được hợp tác cùng web 360.</p> <img src="themes/view/images/quotes2.png" alt="Thiết kế web Đà Nẵng" class="image_right12" /> <div class="who_pic"> <div class="name"> Bích Hà<br /> <i>Học tiếng anh đà nẵng Ms Ha class</i> </div> <div class="picture"><img width="50" src="./upload/hinhanh/Bich-Ha-logo.png" alt = "Bich-Ha-logo.png"/></div> </div> </li> <li> <img src="themes/view/images/quotes1.png" alt="Thiết kế web Đà Nẵng" class="image_left11" /> Tôi rất vui vì đang sử dụng gói website do Web360 thiết kế. Có thể nói đây là dịch vụ web giá rẻ nhưng chất lượng lại tuyệt vời nhất mà tôi từng sử dụng. Hiện tại website của tôi đang phát triển và có rất nhiều đơn đặt hàng qua mạng Internet. Cảm ơn Web360 rất nhiều. <img src="themes/view/images/quotes2.png" alt="Thiết kế web Đà Nẵng" class="image_right12" /> <div class="who_pic"> <div class="name"> Đại diện<br /> <i>Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Bạch Đằng</i> </div> <div class="picture"><img width="50" src="./upload/hinhanh/Dai-dien-Bach-Dang-logo.png" alt = "Dai-dien-Bach-Dang-logo.png"/></div> </div> </li> <li> <img src="themes/view/images/quotes1.png" alt="Thiết kế web Đà Nẵng" class="image_left11" /> Tôi rất hài lòng về dịch vụ của Web360, đặc biệt là quản trị admin rất dễ sử dụng với nhiều tính năng ưu việt. Tôi cảm thấy rất vui mỗi khi vào trang web của mình. Cảm ơn Web360 rất nhiều và chúc công ty luôn phát triển thịnh vượng. <img src="themes/view/images/quotes2.png" alt="Thiết kế web Đà Nẵng" class="image_right12" /> <div class="who_pic"> <div class="name"> Ngọc Ánh<br /> <i>Bất động sản Sao Nhiệt Đới</i> </div> <div class="picture"><img width="50" src="./upload/hinhanh/Ngoc-Anh-saonhietdoi.jpeg" alt = "Ngoc-Anh-saonhietdoi.jpeg"/></div> </div> </li> <li> <img src="themes/view/images/quotes1.png" alt="Thiết kế web Đà Nẵng" class="image_left11" /> web360 đã xây dựng cho tôi một website rất đẹp, tôi rất ưng ý. Ngoài ra các nhân viên của web360 đã hỗ trợ tôi rất nhiệt tình. Các khách hàng đến với chúng tôi cũng ngày một nhiều hơn từ khi có website. <img src="themes/view/images/quotes2.png" alt="Thiết kế web Đà Nẵng" class="image_right12" /> <div class="who_pic"> <div class="name"> Bà Đỗ Lan Phương<br /> <i>Permayshop</i> </div> <div class="picture"><img width="50" src="./upload/hinhanh/Ba-Do-Lan-Phuong-52d94107ef8a6ee0a7497328264ee2b1.png" alt = "Ba-Do-Lan-Phuong-52d94107ef8a6ee0a7497328264ee2b1.png"/></div> </div> </li> <li> <img src="themes/view/images/quotes1.png" alt="Thiết kế web Đà Nẵng" class="image_left11" /> Qua thời gian lựa chọn nơi thiết kế và duy trì SEO website thì tôi đã quyết định chọn web360. web360 đã làm tôi rất hài lòng về sự nhiệt tình, chu đáo và hơn cả là trang web của tôi rất đẹp, đặc biệt rất dễ sử dụng. Tôi rất vừa ý với trang web công ty đã thiết kế. Hơn thế nữa website tôi đem lại doanh thu đáng kể từ sau khi có web. Chúc Web360 ngày càng thịnh vượng & phát triển. <img src="themes/view/images/quotes2.png" alt="Thiết kế web Đà Nẵng" class="image_right12" /> <div class="who_pic"> <div class="name"> Ông Huỳnh Ngọc Văn<br /> <i>Phó phòng bàn hàng TOYOTA Đà Nẵng</i> </div> <div class="picture"><img width="50" src="./upload/hinhanh/Ong-Huynh-Ngoc-Van-logo-toyota.jpg" alt = "Ong-Huynh-Ngoc-Van-logo-toyota.jpg"/></div> </div> </li> </ul> </div> </div></div><!-- c?m nh?n kh�ch h�ng --> <div class="clearfix bottom_buildings"></div><!-- end buildings graph --> <div id="footer"> <div class="footer_columns"> <div class="container"> <div id="lienket" class="one_fourth"> <h2><i>Liên kết</i> Website</h2> <ul class="arrows_list1"> <li><a title="Nha khoa đà nẵng" href="http://nhakhoavietphapdn.com" target="_blank">Nha khoa đà nẵng</a></li> <li><a title="non bộ đẹp tại đà nẵng" href="http://dakimson.com/" target="_blank">non bộ đẹp tại đà nẵng</a></li> <li><a title="làm bảng hiệu quảng cáo tại đà nẵng" href="http://banghieuleddanang.com/" target="_blank">làm bảng hiệu quảng cáo tại đà nẵng</a></li> <li><a title="Sửa máy giặt Đà Nẵng" href="http://dienlanhtaidanang.com/sua-may-giat-da-nang-51.html" target="_blank">Sửa máy giặt Đà Nẵng</a></li> <li><a title="thiet ke web da nang" href="http://web360.com.vn/Thiet-ke-web-Da-Nang.html" target="_blank">thiet ke web da nang</a></li> <li><a title="shop bao cao su đà nẵng" href="http://phut89.vn" target="_blank">shop bao cao su đà nẵng</a></li> <li><a title="Toyota Đà Nẵng" href="http://dailytoyotadanang.com/" target="_blank">Toyota Đà Nẵng</a></li> </ul> </div><!-- end section --> <div class="one_fourth"> <div class="twitter_feed"> <h2><i>Sự kiện</i> nổi bật</h2> <div class="left"><img src="http://www.web360.com.vn/themes/view/images/twitter-bird.png" alt="Thiết kế web Đà Nẵng" /></div> <div class="right"><a href="Cong-ty-thiet-ke-website-uy-tin-tai-Da-Nang.html" title="Công ty thiết kế website uy tín tại Đà Nẵng">Công ty thiết kế website uy tín tại Đà Nẵng</a><br /> </div> <div class="clearfix divider_line4"></div> <div class="left"><img src="http://www.web360.com.vn/themes/view/images/twitter-bird.png" alt="Thiết kế web Đà Nẵng" /></div> <div class="right"><a href="Thiet-ke-web-ban-hang.html" title="Thiết kế web bán hàng">Thiết kế web bán hàng</a><br /> </div> <div class="clearfix divider_line4"></div> <div class="left"><img src="http://www.web360.com.vn/themes/view/images/twitter-bird.png" alt="Thiết kế web Đà Nẵng" /></div> <div class="right"><a href="Cong-ty-thiet-ke-web-Da-Nang.html" title="Công ty thiết kế web Đà Nẵng">Công ty thiết kế web Đà Nẵng</a><br /> </div> <div class="clearfix divider_line4"></div> <div class="left"><img src="http://www.web360.com.vn/themes/view/images/twitter-bird.png" alt="Thiết kế web Đà Nẵng" /></div> <div class="right"><a href="Thiet-ke-web-SEO-google.html" title="Thiết kế web SEO google">Thiết kế web SEO google</a><br /> </div> <div class="clearfix divider_line4"></div> <div class="left"><img src="http://www.web360.com.vn/themes/view/images/twitter-bird.png" alt="Thiết kế web Đà Nẵng" /></div> <div class="right"><a href="Thiet-ke-web-gia-re-da-nang.html" title="Thiết kế web giá rẻ đà nẵng">Thiết kế web giá rẻ đà nẵng</a><br /> </div> <div class="clearfix divider_line4"></div> </div> </div><!-- end section --> <div class="one_fourth"> <h2><i>Facebook</i> Web360</h2> <div id="flickr_badge_wrapper"> <div class="fb-like-box" data-href="https://www.facebook.com/web360.com.vn" data-colorscheme="dark" data-width="250" data-height="290" data-show-faces="true" data-header="false" data-stream="false" data-show-border="false"></div> </div> </div><!-- end section --> <div class="one_fourth last"> <h2><i>Đăng ký</i> tư vấn</h2> <div class="newsletter"> <p>Vui lòng cung cấp email của bạn để có được thông tin mới nhất cập nhật khuyến mại đặc biệt, các sản phẩm hoặc các sự kiện miễn phí.</p> <form id="mailForm" name = "mailForm" onSubmit="return sendNewsLetter(this);" action="" method="post"> <input class="enter_email_input" name="txtMail" value="Nhập địa chỉ email của bạn" onFocus="if(this.value == 'Nhập địa chỉ email của bạn') {this.value = '';}" onBlur="if (this.value == '') {this.value = 'Nhập địa chỉ email của bạn';}" type="text"/> <input id="btnSendMail" name="" value="Đăng ký" class="input_submit" type="submit"/> <div id='notify0' style='text-align: center;'></div> </form> <div class="rss_feeds">Subscribe to the <a href="http://blog.web360.com.vn">Web360 Blog</a></div> <div id="DMCA" style="float: left;padding: 5px 0;"> <a href="http://www.dmca.com/Protection/Status.aspx?ID=00ee5b1d-5978-4dcf-a814-d961f12b7444" rel="noffolow" title="DMCA"> <img src ="http://images.dmca.com/Badges/dmca_protected_sml_120n.png?ID=00ee5b1d-5978-4dcf-a814-d961f12b7444" alt="DMCA.com" /></a> </div> </div> </div><!-- end section --> </div> </div><!-- end footer all columns --> <div class="clearfix divider_line5"></div> <div class="container"> <div class="scrollup_area"><a href="#" class="scrollup">i</a></div><!-- end scroll to top of the page--> </div> <div class="copyright_info"> <div class="container"> <div class="three_fourth"> <div class="address_info"> Địa chỉ: 44 Ngô Chi Lan, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng<br /> Hotline: 0935 535 286 - Tel : 02363 899 395<br /> E-mail: <a href="mailto:info@web360.com.vn">info@web360.com.vn</a> | Giấy phép kinh doanh: 0401530861<br /> </div> </div> <div class="one_fourth last"> <div class="footer_logo"><a href="http://web360.com.vn/"><h2>Web360</h2></a></div><!-- end logo --> <b>Copyright © 2010-2017. <a title="Thiết kế web Đà Nẵng" target="_blank" rel="author" href="https://plus.google.com/+Web360VnDaNang/post">Google+</a></b> </div> </div></div><!-- end copyright info --> </div> </div> <script type="text/javascript" src="http://web360.com.vn/themes/view/js/init.js"></script> <!-- ######### JS FILES ######### --> <!-- get jQuery from the google apis --> <script type="text/javascript" src="http://web360.com.vn/themes/view/box/jquery.fancybox-1.3.4.pack.js"></script> <script src="http://web360.com.vn/themes/view/js/thumbszoom/custom.js"></script> <!-- main menu --> <script type="text/javascript" src="http://web360.com.vn/themes/view/js/mainmenu/ddsmoothmenu.js"></script> <script type="text/javascript" src="http://web360.com.vn/themes/view/js/mainmenu/jquery-1.7.1.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="http://web360.com.vn/themes/view/js/mainmenu/selectnav.js"></script> <!-- jquery jcarousel --> <script type="text/javascript" src="http://web360.com.vn/themes/view/js/jcarousel/jquery.jcarousel.min.js"></script> <!-- REVOLUTION SLIDER --> <script type="text/javascript" src="http://web360.com.vn/themes/view/js/revolutionslider/rs-plugin/js/jquery.themepunch.plugins.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="http://web360.com.vn/themes/view/js/revolutionslider/rs-plugin/js/jquery.themepunch.revolution.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="http://web360.com.vn/themes/view/js/mainmenu/scripts.js"></script> <!-- top show hide plugin script--> <script src="http://web360.com.vn/themes/view/js/show-hide-plugin/showHide.js" type="text/javascript"></script> <!-- tabs script --> <script type="text/javascript" src="http://web360.com.vn/themes/view/js/tabs.js"></script> <!-- scroll up --> <script type="text/javascript"> $(document).ready(function(){ $(window).scroll(function(){ if ($(this).scrollTop() > 100) { $('.scrollup').fadeIn(); $('.slidingDiv').hide(); } else { $('.scrollup').fadeOut(); $('.slidingDiv').show(); } }); $('.scrollup').click(function(){ $("html, body").animate({ scrollTop: 0 }, 500); return false; }); }); </script> <script type="text/javascript"> $(document).ready(function(){ $("html, body").animate({ scrollTop: 444 }, 500); $("a[rel=demo_group]").fancybox({ 'width' : '75%', 'height' : '75%', 'autoScale' : false, 'titlePosition' : 'over', 'titleFormat' : function(title, currentArray, currentIndex, currentOpts) { return '<span id="fancybox-title-over">' + (currentIndex + 1) + ' / ' + currentArray.length + (title.length ? '   Mã: ' + title : '') + '</span>'; } }); }); </script> <!-- jquery jcarousel --> <script type="text/javascript"> function mycarousel_initCallback(carousel) { // Disable autoscrolling if the user clicks the prev or next button. carousel.buttonNext.bind('click', function() { carousel.startAuto(0); }); carousel.buttonPrev.bind('click', function() { carousel.startAuto(0); }); // Pause autoscrolling if the user moves with the cursor over the clip. carousel.clip.hover(function() { carousel.stopAuto(); }, function() { carousel.startAuto(); }); }; jQuery(document).ready(function() { jQuery('#mycarousel').jcarousel(); }); jQuery(document).ready(function() { jQuery('#mycarouseltwo').jcarousel({ auto: 2, wrap: 'last', initCallback: mycarousel_initCallback }); }); jQuery(document).ready(function() { jQuery('#mycarouselthree').jcarousel(); }); jQuery(document).ready(function() { jQuery('#mycarouselfour').jcarousel({ auto: 2, wrap: 'last', initCallback: mycarousel_initCallback }); }); </script> <!-- accordion --> <script type="text/javascript" src="http://web360.com.vn/themes/view/js/accordion/custom.js"></script> <!-- REVOLUTION SLIDER --> <script type="text/javascript" src="http://web360.com.vn/themes/view/js/common2.js"></script> <script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-44509611-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); </script> <div id='fb-root'></div><script>(function (d, s, id) {var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];if (d.getElementById(id)) return;js = d.createElement(s); js.id = id;js.src = '//connect.facebook.net/vi_VN/all.js#xfbml=1&appId=358146150898235';fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);} (document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script> </body> </html>